Jesteś tutaj:Strona główna / Realizatorzy

Realizatorzy

Fundacja Widzialni

Celem fundacji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej w Internecie. Fundacja prowadzi szkolenia i prezentacje propagujące ideę tworzenia stron internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Wykonuje też audyty dostępności i użyteczności serwisów internetowych organizacji publicznych i przedsiębiorstw komercyjnych. Widzialni to jedyna inicjatywa w Polsce, w której partnerami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski i Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, specjaliści z dziedziny użyteczności, dostępności, programowania i grafiki. Swojej rekomendacji udzieliły nam Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji.
www.widzialni.eu

 

Fundacja Imago

Jest organizacją pozarządową, która za główny cel stawia sobie podnoszenie jakości życia poprzez wspieranie rozwoju, zachęcanie do podejmowania aktywności oraz stwarzanie możliwości do realizacji własnych pomysłów. Podejmując się aktywizacji społecznej mamy na względzie przede wszystkim założenie, że podłożem rozwoju społeczeństwa jest indywidualny rozwój poszczególnych jego członków. Oznacza to nie tylko dostarczanie narzędzi niezbędnych do działania – odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji własnych przedsięwzięć, lecz także pracę w zakresie dwóch obszarów: rozwoju osobistego oraz stymulacji intelektualnej.
www.fundacjaimago.pl

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie

Jest jednym z 16 ośrodków FRDL działających na terenie całej Polski od 1989r. Misją FRDL jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Swoją działalność Fundacja adresuje do przedstawicieli samorządów terytorialnych  i administracji rządowej, sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli oświaty i młodzieży oraz do społeczności lokalnych. FRDL prowadzi szkolenia i doradztwo, realizuje specjalistyczne projekty dotyczące wszystkich dziedzin istotnych dla samorządów oraz w zakresie aktywizacji obywatelskiej w Polsce.
www.frdl-cd.org.pl